ใบกระเพรา

ประวัติและที่มาของใบกระเพรา

ใบกระเพรา เป็นพืชล้มลุกที่ปลูกง่าย พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและเนปาล ใบกระเพรามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยและอาหารอินเดีย

ลักษณะใบกระเพรา

ใบกระเพรา

ลักษณะทั่วไป เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวหรือสีแดง ผิวใบมีขนปกคลุม

สรรพคุณทางยาของใบกระเพรา

ใบกระเพรา
  • แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม น้ำมันหอมระเหยในใบกระเพรามีฤทธิ์ขับลม แก้จุกเสียดแน่นท้อง จึงนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
  • แก้อาเจียน ใบกระเพรามีฤทธิ์แก้อาเจียน แก้คลื่นไส้ จึงนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อแก้อาการอาเจียน
  • แก้ปวดท้อง ใบกระเพรามีฤทธิ์แก้ปวดท้อง แก้ท้องเสีย จึงนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อแก้อาการปวดท้อง
  • แก้หวัด ใบกระเพรามีฤทธิ์แก้หวัด แก้คัดจมูก จึงนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อแก้อาการหวัด
  • แก้ฟกช้ำ ใบกระเพรามีฤทธิ์แก้ฟกช้ำ แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จึงนิยมนำมาตำละเอียดแล้วนำมาพอกบริเวณที่มีอาการฟกช้ำ
  • บำรุงร่างกาย ใบกระเพรามีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด จึงนิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อบำรุงร่างกาย

การดูแลรักษาใบกระเพรา

ใบกระเพรา

 กะเพราเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน เช้า-เย็น ในช่วงหน้าร้อนอาจต้องรดน้ำบ่อยขึ้น ใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อกระถางทุก 1 เดือน เพื่อบำรุงต้นให้เจริญเติบโตและแตกกิ่งก้านใหม่ ถอนวัชพืช ควรถอนวัชพืชที่ขึ้นรอบๆ ต้นกระเพราเป็นประจำ เพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากต้นกระเพรา ตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งก้านออกทุก 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้ต้นแตกกิ่งก้านใหม่และใบมีความอ่อนนุ่ม ป้องกันโรคและแมลง โรคและแมลงที่พบบ่อยในต้นกระเพรา ได้แก่ โรคราแป้ง โรคใบจุด และเพลี้ยอ่อน ควรหมั่นตรวจดูต้นกระเพราเป็นประจำ หากพบโรคและแมลงควรรีบกำจัดทันที

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : veggiesgreen